1. Sökbibeln - INLEDNING

Av Odd Klofsten

Fler och fler annonsörer använder sig idag av sökmarknadsföring, vilket bland annat bidragit till Internets lavinartade ökning som mediekanal.

För att bistå annonsörerna med kunskap i denna utveckling har, inom ramen för Sveriges Annonsörers mediekommittéer, bildats en alldeles speciell kommitté med fokus på ”sök” för att hjälpa annonsörerna att få optimal effekt av medieinvesteringarna.

Kommittén för sökmarknadsföring, KSM, har som ambition att utveckla sökmedier som bransch för såväl annonsörer som leverantörer. Branschen omfattar allt från tryckta medier (kataloger och guider) som Internetbaserade medier (kataloger på nätet, sökmotorer, sponsrade länkar, med mera) och mobilt sök.

Sökmarknadsföringsbranschen beräknas 2010 omsätta 4,8 miljarder kronor, enligt Institutet för Reklam- och Mediestatistik, och förväntas över tid öka betydligt och då främst inom de digitala sökmedierna. (Kataloger/vägledande medier, onlinekataloger/eftertext och sökordsmarknadsföring)

KSM har i huvudsak till uppgift att:
• Stärka kunskapen om, och effekten av, sökmedier i branschen
• Samverka i konkurrensneutrala frågor
• Säkerställa god affärsetik mellan parter
• Utveckla branschgemensamma standards och begrepp för användarmätningar av media

I vår "Sökbibeln" kan du läsa på om sökmarknadsföring. Börja här....

Lycka till!

/Odd Klofsten  :-)

Inga kommentarer: