Om KSM

Sveriges Annonsörers kommitté för sökmedier - KSM, samlar köpare, säljare och rådgivare med erfarenheter av digital marknadsföring, alla med ambitionen att utveckla och förbättra mediet.

Gruppen träffas regelbundet, utbyter kunskap och erfarenheter kring sökmarknadsföring, identifierar problem för branschen, arbetar för bl.a. gemensam terminologi, standards för mediemätningar, affärsetik, stävja missbruk m.m. för att underlätta förståelsen för sökmediers egenskaper och effekter samt stärka mediets position och status. Läs mer om aktuell agenda...

Resultatet av detta arbete är bl.a. en ökad förståelse de olika aktörernas roller, behov, ambitioner, uppgifter och ett förbättrat samspel i branschen.

Gruppen sprider sin kunskap bl.a. genom ordna föreläsningar i ämnet för Sveriges annonsörers medlemmar mfl. i Stockholm, Göteborg och Malmö samt samla kunskapen i skriften och websajten ” Kunskap om sökmedier från köpare, säljare och rådgivare” även kallad "Sökbibeln” (www.annons.se/ksm/sokbibel) .

KSM har också samlats kring ett antal etiska regler

Välkommen till KSM
Berätta gärna för oss vad du tycker och tänker om ämnet sökmarknadsföring. Du kan kommentera artiklarna genom att klicka på kommentera-länken längst ner på varje sida. Eller så mailar du Mattias Kindell (Ordförande KSM)

Inga kommentarer: