KSMs agenda

SKAPA ÖKAD FÖRSTÅELSE FÖR SÖKMARKNADSFÖRING GENOM FÅ BRANSCHEN ATT "PRATA SAMMA SPRÅK"
1. Sätta ihop en ordlista om "sökbranschen" är överens om. Ett första version finns här "Sökordlistan"
2. Bädda in den på branschaktörernas webbplatser.
3. Hänvisa alla som vill lära sig begreppen till ordlistan.


UPPGRADERA SÖKBIBELN (Christer & Calle)
Göra den bättre, nyttigare för annonsörer/köpare av sökmedier som vill lära sig både basics och mer. KSM välkomnar all typ av feedback för att kunna göra sökbibeln bättre. Lämna gärna förslag i idélådan här..

Inga kommentarer: