2. DEN NYA KOMMUNIKATIONEN

Av Mattias Kindell

För att sammanfatta – att jobba med kommunikation och media idag är långt ifrån samma sak som för 10-15 år sedan.

Vi nöjde oss med segmenteringsmodeller baserade på demografi, konkurrensen var hård men hanterbar, medievalet bestod av 30 sek i TV4, helsidor i morgonpressen, en och annan utomhuskampanj och om man skulle vara riktigt nyskapande så kanske man valde att addera en bannerkampanj. Och resultaten lät inte vänta på sig. Idag ser vår värld helt annorlunda ut med en ökad komplexitet inom alla discipliner. Kommunikationsomgivningen har förändrats dramatiskt under de senaste åren och kommer fortsätta göra det.

Ökad atomisering av media…
Vi ser ett ökat antal nya kanaler sida vid sida av tidspressade, intelligenta konsumenter som väljer ut, skräddarsyr och redigerar de media de konsumerar. Den här explosionen av medieval och konsumenter som försöker navigera utbudet, har lett till att konsumenter idag är mer villiga att betala för det egna medieinnehållet och de ställer även högre krav på de media de konsumerar. Allt som inte är viktigt eller relevant för dem sorteras bort. En annan aspekt av det ökade bruset, med tusentals nya budskap som konsumenten utsätts för varje dag, är att många mediekanalers effektivitet har minskat. Detta innebär att framgångsrik kommunikation handlar mindre om hur många i vår målgrupp vi kan nå genom olika media och i stället om hur vi definierar de kanaler som kan leverera budskapet mest effektivt (med det innehåll som konsumenten vill konsumera, när de är mest mottagliga för vårt budskap)

. …och av varumärken och marknader
Idag levereras ett nästan oändligt antal nya produkter till marknaden vilket innebär att det inte endast är media som skapar det brus vi utsätts för – annonsörer slåss om marknadsandelar, hyllutrymme och kännedom om sitt varumärke. Detta leder till att det blir svårare och svårare att nå in till konsument och påverka deras perception och upplevelse av varumärket. Konsumentens svar på den här explosionen av produkter är ett ökat krav på personliga erbjudanden och med ett mer selektivt beteende. Om vi tar dessa utmaningar i betraktande, hur kan vi då nå in, och inte bara ut, till våra målgrupper? Nyckelordet här är engagemang.

Sanningen är att makten har förflyttats. Konsumenterna har tagit kontroll då den teknologiska utvecklingen tillåter dem att redigera eller ersätta det som inte är relevant eller underhållande för dem. Det räcker helt enkelt inte längre att trycka ut budskap till konsumenterna och hoppas att de ska uppmärksamma det. I den nya omgivningen måste varumärken ersätta den gamla push kommunikationsmodellen, och istället fokusera på kommunikation genom engagemang, pull – kommunikation på mottagarens villkor (där det just är mottagaren som är aktiv, som vid användning av sökmedier).

Vilken roll har sökmarknadsföringen i den nya kommunikationsomgivningen?
En av sökmarknadsföringens styrkor är just att det sker på konsumentens villkor. Här gör konsumenten ett aktivt val och söker information om produkter/tjänster som han/hon är intresserad av. Relevansen i kommunikationen ökar naturligtvis markant jämfört med en mer passiv exponering i massmedia. Den upplevs som trovärdig, vi kommunicerar med vår målgrupp nära köptillfälle, både mentalt och “fysiskt”, och vi ser en hög konverteringsgrad mellan klick och faktiskt köp.

Ett flertal studier visar att sökmarknadsföring är ett extremt effektivt verktyg för att driva besök till sin webbplats och att öka online försäljningen. Dock fungerar inte sökmarknadsföring bara som en försäljningskanal utan även ur ett varumärkesbyggande perspektiv.

Sökmarknadsföringens utveckling både internationellt och i Sverige visar tydligt på att det idag är en etablerad marknadsförings- och säljkanal med stor tillväxtpotential.

Inga kommentarer: